Machinale reiniging / vaatwassers

Bovendien willen we eraan toevoegen dat de eisen van de geldende DIN-normen, zoals DIN 10510 - Levensmiddelenhygiëne - Commercieel vaatwassen met meertank-transportvaatwassers - Hygiënische eisen, procescontrole en DIN 10512 - Levensmiddelenhygiëne - Commercieel vaatwassen met enkeltank-vaatwassers - Hygiënische eisen, typetests van de passende parameters in acht worden genomen, met name de temperatuur van 60 °C in de wasvloeistof. Daardoor zijn bij een probleemloze werking van de vaatwasser geen andere maatregelen nodig.

Meer informatie over hygiënisch vaatwassen kunt u online vinden in het Praktijkhandboek hoofdstuk 11 - Hygiëne van de werkgroep commercieel vaatwassen (AK GGS.)

Daarnaast stelt het Robert Koch Instituut nog: "Serviesgoed kan in een gesloten container naar de vaatwasser worden vervoerd en zoals in het ziekenhuis op de gebruikelijke wijze worden gereinigd.“ rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html

Inbedrijfstelling van vaatwassers

  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) controleren
  • Vaatwasser: Afdekking, sproei-/wasarmen, gordijnen (wassen/spoelen), controleren evt. reinigen en ontkalken. Vul de machine tot het gebruikelijke niveau met water en laat dit verwarmen tot de machine klaar voor gebruik is.
  • Slangen en slangpompen controleren en zo nodig vervangen.
  • Waterverdeelleiding/verdeelleidingscontainer reinigen, desinfecteren en opnieuw vullen.
    • Bij kap-/voorladervaatwassers> minstens 3 spoelsessies zonder serviesgoed
    • Bij band-/korftransportvaatwassers> minstens 10 minuten laten lopen zonder serviesgoed