Bitte aktivieren Sie Javascript!
Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigen Sie JavaScript. Hier finden Sie die Anleitung wie Sie JavaScript in Ihrem Browser einschalten.
Speciaalzaken

Machinale reiniging / vaatwassers

Bovendien willen we eraan toevoegen dat de eisen van de geldende DIN-normen, zoals DIN 10510 - Levensmiddelenhygiëne - Commercieel vaatwassen met meertank-transportvaatwassers - Hygiënische eisen, procescontrole en DIN 10512 - Levensmiddelenhygiëne - Commercieel vaatwassen met enkeltank-vaatwassers - Hygiënische eisen, typetests van de passende parameters in acht worden genomen, met name de temperatuur van 60 °C in de wasvloeistof. Daardoor zijn bij een probleemloze werking van de vaatwasser geen andere maatregelen nodig.

Meer informatie over hygiënisch vaatwassen kunt u online vinden in het Praktijkhandboek hoofdstuk 11 - Hygiëne van de werkgroep commercieel vaatwassen (AK GGS.)

Daarnaast stelt het Robert Koch Instituut nog: "Serviesgoed kan in een gesloten container naar de vaatwasser worden vervoerd en zoals in het ziekenhuis op de gebruikelijke wijze worden gereinigd.“ rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html

Inbedrijfstelling van vaatwassers

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) controleren

Vaatwasser: Afdekking, sproei-/wasarmen, gordijnen (wassen/spoelen), controleren evt. reinigen en ontkalken. Vul de machine tot het gebruikelijke niveau met water en laat dit verwarmen tot de machine klaar voor gebruik is.

Slangen en slangpompen controleren en zo nodig vervangen.

Waterverdeelleiding/verdeelleidingscontainer reinigen, desinfecteren en opnieuw vullen.

  • Bij kap-/voorladervaatwassers > minstens 3 spoelsessies zonder serviesgoed
  • Bij band-/korftransportvaatwassers > minstens 10 minuten laten lopen zonder serviesgoed