Coronavirus

Informatie over het coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19) kunt u vinden op:

drweigert.com/nl/coronavirus-sars-cov-2-covid-19

  • Wat zijn coronavirussen
  • Het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Voorkomen en overdragen
  • Hygiënetips ter bescherming tegen besmetting in het dagelijks leven
  • Effectiviteit van de desinfectiemiddelen van Dr. Weigert tegen coronavirussen
  • Overige actuele en nuttige links
  • Dr. Weigert - Informatie omtrent het thema desinfectie

Corona – wie ben je eigenlijk en kom je uit China?

Coronavirussen, afgekort CoV, vormen een familie van RNA-virussen die zowel mensen als dieren besmetten en bij mensen vooral ziekteverschijnselen van de luchtwegen veroorzaken.

Coronavirussen werden voor het eerst in de jaren 60 geïdentificeerd. Ze kunnen zowel mensen als verschillende dieren infecteren, waaronder vogels en zoogdieren. Coronavirussen veroorzaken bij mensen verschillende ziektes, van gewone verkoudheden tot gevaarlijke of zelfs potentieel dodelijk verlopende ziektes zoals het Middle East Respiratory Syndrome (MERS) of het Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).

In het verleden werden ernstige, door coronavirussen veroorzaakte ziektes als SARS of MERS minder gemakkelijk overgedragen dan influenza, maar ze hebben toch tot grote uitbraken geleid.

Coronavirussen danken hun naam aan hun uiterlijk onder de elektronenmicroscoop. In de tweedimensionale doorsnede zien ze eruit als ronde structuren waaruit een krans van punten steekt. Dit kroonvormige uiterlijk van de virussen onder de elektronenmicroscoop verklaart ook de naam (uit het Latijn: corona - kroon, krans]. De virussen zijn tussen 120 en 160 nm groot en beschikken over een virusomhulsel met 3 of 4 daarin opgeslagen membraanproteïnen. Aan de oppervlakte bevinden zich 9 tot 12 nm lange punten die verantwoordelijk zijn voor de verbinding met de gastheercel.

In totaal zijn de coronavirussen, afhankelijk van het jaargetijde, verantwoordelijk voor 10-35% van de normale verkoudheden. Infecties komen vaker voor in de late herfst, in de winter en in het vroege voorjaar.

Sinds begin 2020 heet het spook van het nieuwe decennium "Corona"

In december 2019 werd met 2019-nCoV een nieuw coronavirus geïdentificeerd, dat verantwoordelijk is voor een epidemie in o.a. de Chinese provincie Hubei. Wat in eerste instantie ver weg leek - de eerste gevallen van infecties met het coronavirus werden gemeld in de Chinese stad Wuhan - heeft inmiddels de hele wereld stevig in zijn greep. Reeds eind december 2019 werd in de stad Wuhan in de Chinese provincie Hubei een verhevigde uitbraak van een longziekte zichtbaar, veroorzaakt door het tot dan toe onbekende coronavirus SARS-CoV-2.

Waarvoor staan SARS-CoV-2 en Covid-19?

Sinds februari heeft het nieuwe coronavirus, dat eerder voorlopig werd aangeduid met "2019-nCoV", een nieuwe naam: SARS-CoV-2. Het acroniem SARS staat voor Ernstig Acuut Ademhalingssyndroom (Engels: severe acute respiratory syndrome). De naam heeft betrekking op de nauwe verwantschap met het SARS-virus, dat in 2002/2003 een epidemie veroorzaakte. Het virus SARS-CoV-2 veroorzaakt de longziekte genaamd Covid-19 (voor 'corona virus disease 2019') en is de veroorzaker van de coronavirus-pandemie 2019/2020, die door de WHO als "noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang" wordt beschouwd.

Waar ligt de oorsprong van de uitbraak?

Volgens informatie van de Chinese autoriteiten in Wuhan waren enkele patiënten actief als handelaar of verkoper op de Huanan-Seafood-markt in Wuhan. Dit is de grootste seafood-markt in Wuhan, met meer dan 600 kramen en 1.500 arbeiders. Er zijn berichten dat er ook wilde dieren of organen van andere dieren en reptielen op deze markt worden aangeboden. Op basis daarvan werd vermoed dat de voorlopers van SARS-CoV-19 afkomstig zijn van wilde dieren en dat de eerste patiënten begin december besmet zijn geraakt op de Huanan-Seafood-markt in Wuhan, die op 1 december 2020 werd gesloten. Voor de herkomst van het virus wordt echter inmiddels ook gekeken naar andere mogelijkheden.

Hoe wordt SARS-CoV-2 overgedragen?

Het nieuwe coronavirus kan worden overgedragen van mens op mens. Er zijn ook gevallen gemeld waarbij mensen aangestoken zijn door mensen die alleen niet-specifieke tekenen van de ziekte vertoonden. Het virus veroorzaakt in eerste instantie ademhalingsproblemen. Aangenomen kan worden dat de overdracht, net als bij andere coronavirussen, voornamelijk plaatsvindt via de afscheiding van de luchtwegen. Volgens de informatie die tot nu toe beschikbaar is, vindt de overdracht vooral plaats bij nauw contact tussen mensen.

Voor zover we nu weten, vindt de overdracht voornamelijk plaats via ademhalingsafscheidingen, voornamelijk druppels, bijvoorbeeld bij hoesten en niezen, en tijdens bepaalde medische/tandheelkundige ingrepen. Een indirecte overdracht, bijv. via handen of besmette oppervlakken in de klinische omgeving, behoort volgens het RKI ook tot de mogelijkheden.

Uit de tot nu toe bekende gegevens en ervaringen met andere coronavirussen worden hygiënemaatregelen afgeleid volgens de procedure voor SARS en MERS, zoals deze ook worden aangegeven in de KRINKO-aanbevelingen "Preventie van infectie in het kader van de verzorging en behandeling van patiënten met overdraagbare ziekten" en "Aanbevelingen voor hygiënemaatregelen in het kader van de behandeling van door SARS-CoV-2 geïnfecteerde patiënten".

Desinfectie en reiniging

Voor de chemische desinfectie moet gebruik worden gemaakt van middelen met bewezen effectiviteit, met het werkingsbereik "begrensd viruscide" (effectief tegen omhulde virussen). Ook kan er gebruik worden gemaakt van middelen met een uitgebreid werkingsspectrum tegen virussen, zoals "begrensd virucide PLUS" of "viruscide".

Wij zijn er voor u – samen komen we door de crisis

Binnen het kader van de huidige voorschriften en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid houden wij onze service voor u op peil.
In samenwerking met onze servicepartners/handelaren blijft onze buitendienst u bij technische en productspecifieke vragen ondersteunen.
Bijgewerkte actuele informatie en hygiënetips ter bescherming tegen besmetting vindt u op deze website en op de homepage van het Robert Koch-Instituut.


Hygiëne-informatie
Inbedrijfstelling horeca
Machinale reiniging
Handmatige reiniging
Handhygiëne