Het "goede" reinigingsresultaat

Bij ieder reinigingsproces, of dat nu machinaal of handmatig is, staan vier of vijf factoren centraal: mechanica, chemie (proceschemicaliën), temperatuur en tijd. De vijfde factor is het water, dat als drager aan de ene kant de andere vier factoren loslaat op het vaatwerk of het te reinigen oppervlak en aan de andere kant de loskomende vuildeeltjes moet afvoeren.

De factoren die van invloed zijn bij het reinigingsproces worden vaak weergegeven met de “Sinnerse cirkel”. Die cirkel maakt daarbij duidelijk dat de afzonderlijke factoren ook weer van invloed zijn op elkaar.

Hieronder willen we graag laten zien op welke manier de vijf factoren van invloed zijn op het professionele vaatwasproces:

Mechanica

Door een constante druk en een voortdurende circulatie in de vaatwasmachine via de ingebouwde systemen wordt gezorgd voor een gelijkmatige en rechtstreekse impact van reinigingsoplossing op het vaatwerk en daarmee voor het loslaten van het vuil.

Chemie (proceschemie)

Afhankelijk van de eisen moeten tijdens het gehele proces constant geschikte reinigers en naspoelmiddelen gedoseerd worden toegevoegd.

Temperatuur

Door middel van verwarmingsaggregaten worden de vereiste temperaturen voor een optimale verwijdering van verontreinigingen én een hygiënische reiniging gerealiseerd. De temperaturen van de reinigingsoplossing moeten 55 °C - 65 °C bedragen. Voor de naspoelmiddeloplossing is dat 80 °C - 85 °C. Bei glazenspoelmachines moeten de temperaturen van de reinigingsoplossing 55 °C - 60 °C bedragen en van de naspoelmiddeloplossing 65 °C ± 2 °C.

Contacttijd

De contacttijd is de inwerktijd waarin de reinigingsoplossing het vaatwerk bevochtigt. Deze tijd moet lang genoeg zijn om de verwijdering van de verontreinigingen op de vaat te garanderen.
Voor een goed en hygiënisch verantwoord resultaat moeten als richtwaarden voor ééntankvaatwassers, dat wil zeggen vaatwassers met een circulatiezone voor de reiniger en een spoeling met schoon water, programmatijden worden gekozen met minimaal 90 seconden contacttijd. Typische ééntankvaatwassers zijn traditionele vaatwassers, doorschuifvaatwassers en vaatwassers met korftransport. Voor vaatwassers met meerdere tanks, dat wil zeggen vaatwassers met minimaal een pompvoorreiniging, een circulatiezone voor de reiniger en een spoeling met schoon water, moeten contacttijden worden gekozen van minimaal 2 minuten voor een goed en hygiënisch verantwoord resultaat. Typische vaatwassers met meerdere tanks zijn bandspoelmachines en vaatwassers met korftransport.

Water

Het water is de drager die de andere vier factoren loslaat op het vaatwerk en in aanvulling hierop de loskomende vuildeeltjes afvoert. De samenstelling van het water beïnvloedt in zeer belangrijke mate het totale reinigingsresultaat. Daarom dient aan water extra aandacht te worden besteed.

Het optimale reinigingsresultaat

Omdat de genoemde factoren ook van invloed zijn op elkaar, is het zaak daar een perfecte balans tussen te vinden. Alleen op die manier kan een optimaal resultaat worden bereikt.
Nog een paar punten waarmee rekening moet worden gehouden voor een goed reinigingsresultaat:

• Het vaatwerk moet zo mogelijk direct na gebruik worden gereinigd. Hoe sneller de reiniging na gebruikt plaatsvindt, des te beter het reinigingsresultaat (dus niet te lang wachten, omdat het vuil dan opdroogt en gaat vastzitten).
• Een voorreiniging is absoluut noodzakelijk.
• Het vaatwerk zo mogelijk voorgesorteerd in de vaatwasmachine plaatsen.
• Het bestek indien mogelijk vooraf afspoelen.
• Gereinigd vaatwerk mag uitsluitend droog worden weggezet.
• Handmatig nadrogen alleen in uitzonderingsgevallen en met doeken voor eenmalig gebruik.


Tip: Reiniger en naspoelmiddel
Tip: Juist doseren
Tip: Speciaal gebruik - glazen reinigen
Tip: Waterkwaliteit