„Dobry” efekt zmywania

Na każdy proces czyszczenia, niezależnie od tego, czy jest on wykonywany maszynowo, czy ręcznie, wpływają cztery istotne czynniki lub ewentualnie pięć takich czynników: mechanika, chemia (chemikalia procesowe), temperatura i czas. Piątym czynnikiem jest woda, która jako nośnik z jednej strony „przenosi” pozostałe cztery czynniki na myty przedmiot lub czyszczoną powierzchnię, a z drugiej strony odprowadza rozpuszczone cząsteczki zabrudzeń.

Czynniki wpływające na proces czyszczenia są często przedstawiane w kole Sinnera. Koło pokazuje, jak poszczególne czynniki wpływają na siebie nawzajem.


W dalszej części chcielibyśmy pokazać, jak pięć czynników wpływa na przemysłowy proces zmywania naczyń:

Mechanika

Stałe ciśnienie i stała prędkość obiegu w zmywarce dzięki zintegrowanym systemom płukania zapewniają, że myte przedmioty są bezpośrednio i równomiernie wystawione na działanie roztworu środka myjącego i tym samym zabrudzenia są usuwane.

Chemia (chemia procesowa)

W zależności od wymagań odpowiednie środki myjące i nabłyszczające muszą być dozowane w sposób ciągły przez cały czas pracy.

Temperatura

Urządzenia grzewcze służą do osiągnięcia temperatury wymaganej do optymalnego usuwania zabrudzeń i higienicznego czyszczenia. Temperatura roztworu środka myjącego powinna wynosić 55°C – 65°C, a roztworu środka nabłyszczającego 80°C – 85°C. W przypadku zmywarek do szkła temperatura roztworu środka myjącego powinna wynosić 55°C – 60°C, a roztworu środka nabłyszczającego 65°C ±2°C.

Czas kontaktu

Czas kontaktu to czas, w którym roztwór środka myjącego zwilża myty przedmiot. Czas ten powinien być wystarczająco długi, aby zapewnić usunięcie zabrudzeń z mytych przedmiotów.

W przypadku zmywarek jednozbiornikowych, tj. zmywarek ze strefą cyrkulacji środka myjącego i płukaniem świeżą wodą, jako wartość orientacyjną należy wybrać czasy programów z czasem kontaktu wynoszącym co najmniej 90 sekund, aby uzyskać dobry, higieniczny efekt zmywania. Do zmywarek jednozbiornikowych należą zazwyczaj zmywarki podblatowe, kapturowe lub koszowe. W przypadku zmywarek wielozbiornikowych, tj. zmywarek z co najmniej jednym programem wstępnego oczyszczania pompy, strefą cyrkulacji środka myjącego i płukaniem świeżą wodą, należy wybrać program z czasem kontaktu wynoszącym co najmniej 2 minuty, aby uzyskać dobry, higieniczny efekt zmywania. Typowymi zmywarkami wielozbiornikowymi są zmywarki taśmowe lub koszowe.

Woda

Woda jest nośnikiem, który „przenosi” pozostałe cztery czynniki na myty przedmiot i dodatkowo odprowadza rozpuszczone cząsteczki zabrudzeń. Jakość wody ma bardzo istotny wpływ na ogólny efekt zmywania naczyń. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na wodę.

Optymalny efekt zmywania

Ponieważ wymienione czynniki wpływają na siebie nawzajem, należy znaleźć między nimi idealną równowagę – tylko w ten sposób można osiągnąć optymalny efekt zmywania.

Inne punkty, na które należy zwrócić uwagę, aby uzyskać dobry efekt mycia:

  • Przedmiot do mycia powinno się myć jak najszybciej po użyciu. Im szybciej po użyciu nastąpi mycie, tym lepszy efekt zmywania (należy unikać długiego czasu suszenia).
  • Niezbędne jest solidne mycie wstępne.
  • W miarę możliwości należy wstępnie posortować przedmioty do mycia i włożyć je do urządzenia.
  • W miarę możliwości wstępnie namoczyć sztućce.
  • Umyte przedmioty można przechowywać dopiero po całkowitym wysuszeniu.
  • Ręczne dosuszanie należy przeprowadzać tylko w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie za pomocą jednorazowych ściereczek.