Kontakt

Dla zainteresowanych/klientów z Polski

Poland | Dr. Weigert Polska SP. z.o.o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D
PL-01-531
Warszawa

Phone: +48 22 616 02 23 / 616 02 31
Fax: +48 22 617 81 21
e-mail: ice_pl@drweigert.com