Higiena rąk

Higiena rąk należy do najważniejszych działań prewencyjnych, ponieważ ręce są najczęstszą drogą przenoszenia zarazków chorobotwórczych.