Mycie ręczne + dezynfekcja powierzchni

Sprawdzić urządzenia mieszające: czy stosowany jest odpowiedni produkt?

Jeśli dostępne są gotowe roztwory, np. w butelkach, należy wylać roztwór i zastosować nowy.

Wszystkie powierzchnie mające kontakt z żywnością należy wyczyścić i zdezynfekować przed uruchomieniem.

W ofercie produktów marki Dr. Weigert dostępne są następujące produkty do dokładnej dezynfekcji powierzchni:

Wszystkie środki dezynfekcyjne marki Dr. Weigert są przynajmniej w ograniczonym stopniu wirusobójcze. Środki dezynfekcyjne stosować ostrożnie. Przed użyciem zawsze przeczytać etykietę i informacje o produkcie.

neoform K plus*

neoform K sprint*

neoform wipes RTF

Cel dezynfekcji > Przerwanie przenoszenia zarazków!!!
Warto uwzględnić również powierzchnie narażone na intensywny kontakt, które mogły nie być czyszczone i dezynfekowane wcześniej lub nie z taką samą częstotliwością: w kuchni, magazynie na środki do czyszczenia i dezynfekcji, toaletach, pomieszczeniach socjalnych i stołówkach / pokojach gościnnych mogą to być na przykład następujące powierzchnie:

klamki/uchwyty do otwierania drzwi, powierzchnie dotykowe, poręcze, zasuwy, uchwyty/przyciski dozowników, przełączniki, kontrolki, łopatki do lodu, uchwyty lodówek i zamrażarek, uchwyty szafek, powierzchnie przyborów do czyszczenia, baterie zlewów, powierzchnie automatów do kawy i napojów / stacji napojów, powierzchnie koszy na śmieci, stoły, krzesła/siedzenia, bary sałatkowe itp.

Należy zwrócić uwagę na czas oddziaływania produktu. W przypadku czyszczenia i dezynfekcji po zakończeniu czasu oddziaływania należy dokładnie przepłukać powierzchnie stykające się ze środkami spożywczymi wodą o jakości co najmniej wody pitnej. Zwracać uwagę, czy produkt można stosować w przypadku określonego materiału. Środki dezynfekcyjne stosować ostrożnie. Przed użyciem zawsze przeczytać etykietę i informacje o produkcie.