Speciaal gebruik - glazen reinigen

Hoewel glas vanwege het gladde oppervlak eenvoudig hygiƫnisch kan worden gereinigd, bezit het toch een grotere gevoeligheid voor temperatuurwisselingen en mechanische beschadigingen. Omdat het bij glas gaat om zeer kwetsbaar vaatwerk, adviseren wij het volgende:

Het vaatwerk zo mogelijk direct na gebruik reinigen

Hoe sneller de reiniging na gebruikt plaatsvindt, des te beter het reinigingsresultaat. Aangedroogde etens- resp. drankresten bemoeilijken een succesvolle reiniging.

Glasschade voorkomen

Het onjuist plaatsen van glazen in de vaatwerk- resp. glazenkorven is de belangrijkste oorzaak van glasschade. Het onderlinge contact van de glazen kan leiden tot extra mechanische beschadigingen van decoratie- en glasoppervlakken. Zorg ervoor dat in de omgeving van de spoelmachine genoeg ruimte is voor het wegzetten van gebruikte en gereinigde glazen. Voorts dient het stapelen van drinkglazen in de kast te worden voorkomen, omdat dit kan leiden tot glasschade, met name aan de bovenkant.

Glazenspoelmachine en glazenreiniger gebruiken

Door hogere temperaturen, langere reinigingstijden en intensievere reinigingsmiddelen in vaatwasmachines wordt de gebruiksduur van het glas sterk verkort. Speciale glazenreinigers (bijvoorbeeld GASTRO STAR FR 30 en het daarop afgestemde naspoelmiddel GASTRO STAR K 3) en glazenspoelmachines behandelen het glas voorzichtig en verlengen de gebruiksduur.

Reinigingsduur

Het spoelproces moet niet langer duren dan 150 seconden. De vaatwasser moet na het spoelproces worden geopend, zodat de damp kan ontsnappen. Het condenswater dat anders neerslaat op de glazen vormt in dat geval een extra belasting voor het glasoppervlak en verslechtert de zelfdrogingseigenschappen van de glazen.

Geen handmatig nadrogen of handmatig "naboenen"

Door handmatig nadrogen wordt het reinigingsresultaat verslechterd, omdat zelfs in schone droogdoeken kiemen en bacteriƫn voorkomen. Gereinigd vaatwerk moet altijd droog worden weggezet.

Dof glas door kalkafzettingen

Kalkafzettingen ontstaan altijd wanneer kalkvormers in het water na het drogen achterblijven op het glasoppervlak. Een juist ingestelde (naspoelmiddel)dosering leidt bij een geringere waterhardheid tot een vlekvrij droogresultaat. Is het totale zoutgehalte van het water zeer hoog, dan raden wij een naspoelmiddel met gedeeltelijk of volledig ontzout water aan.
Kalkafzettingen kunnen met een combinatie van een voor hard water geschikte reiniger (bijvoorbeeld GASTRO STAR FR 45) en een zuur naspoelmiddel (bijvoorbeeld GASTRO STAR K2) worden voorkomen.

Dof glas door glascorrosie

Glascorrosie is een onherstelbare beschadiging van het glasoppervlak, welke na veelvuldig reinigen in een vaatwasmachine kan optreden. Weliswaar zijn bepaalde glassoorten, zoals het eenvoudige natronkalkglas, gevoeliger voor glascorrosie, maar corrosie kan onafhankelijk van de glaskwaliteit optreden. Door het gebruik van speciale glazenreinigers worden doffe glazen en beschadigingen van decoraties voorkomen of in elk geval vertraagd.
Wat belangrijk is: een te lage dosering van de reiniger / het naspoelmiddel heeft doorgaans een negatief effect op (het behoud van) glazen en decoraties dan een te hoge dosering. Anderzijds zorgen te hoge doseringen niet voor een verbetering van het resultaat. De juiste dosering is daarom van groot belang.


Tip: Het "goede" reinigingsresultaat
Tip: Reiniger en naspoelmiddel
Tip: Juist doseren
Tip: Waterkwaliteit